21 16 84 96 mail@janheiberg.dk

Analyse

Få værdifulde indsigter og konkrete anbefalinger.

Analyser og undersøgelser: Øg indsigt og handlekraft

Jeg gennemfører analyser og undersøgelser, der øger indsigt og handlekraft.

I får øget indsigt i en kompliceret problemstilling med specifikke operationelle anbefalinger.

Jeg arbejder ofte med test af prototyper for at sikre, at løsningerne klikker ind i jeres praksis.

Eksempler på opgaver jeg har løst er:

  • Udarbejdelse af statusnotat til topledelsen om implementering.
  • Udvikling af prototype og test af løsning sammen med nøgle-interessenter.
  • Review af processer for implementering og risikostyring.

Ledelsesevaluering

Jeg laver enkle og fokuserede ledelsesevalueringer, der styrker jeres ledelsesadfærd.

I får et koncept for evaluering, der løfter jeres dialog om ledelse. Det sætter spot på netop de områder, der er centrale for jer.

Jeg tager udgangspunkt i jeres tilgang til ledelse og sikrer, at vi kommer hele vejen rundt om det, der skaber god ledelse.

Trivselsmåling

Jeg tilbyder enkle og fokuserede trivselsmålinger, der er koblet til jeres behov.

De har fokus på opgaven, et godt psykisk arbejdsmiljø og det fælles ansvar for trivsel og resultater.

I får et koncept for trivselsmåling, der styrker jeres dialog om samarbejde. Det sætter spot på netop de områder, der er centrale for jer.