21 16 84 96 mail@janheiberg.dk

Ledelse

Jeg hjælper jer med at styrke jeres ledelse – og jeres resultater.
Se nogle konkrete eksempler på, hvad jeg kan hjælpe med her på siden.

Strategiudvikling: Skab fælles retning i en ny tid

Jeg gennemfører strategiske processer, der styrker jeres fælles retning og særlige positionering i en ny tid.

Det er vigtigt i en kompleks virkelighed at skabe retning gennem klare strategiske mål, der får virkning i praksis.

En strategiproces kan bestå af følgende trin:

• Opstart: Workshop med afklaring af mål for processen.
• 360-graders analyse: Analyse af udfordringer og muligheder.
• Strategi: Strategipapir med specificering af de næste skridt.
• Praksis-test: Omsætning af mål til praksis gennem prototyper, tests og hverdagsvisioner.
• Implementering: Plan for implementering afstemt med relevante aktører.

Ledelsesudvikling: Løft jeres strategi og daglige praksis

Jeg gennemfører ledelsesudvikling for topledelser og andre ledergrupper.

• Det løfter jeres strategi.
• Det styrker jeres fælles ståsted i krydspresset af krise, krav og dagsordener.
• Det skaber sammenhæng og effekt i jeres opgave.

Jeg inddrager relevant viden undervejs, og vi udvikler undervejs løsninger på udfordringer i jeres praksis.

Jeg bruger teamtests og individuelle tests og knytter an til jeres ledelsesevaluering, hvor det giver mening.

Ledelsesgrundlag: Styrk jeres samspil

Jeg udvikler og booster ledelses- og samarbejdsgrundlag, der løfter jeres samspil og strategi.

Jeg gennemfører engagerende og forpligtende forløb, der styrker samspillet i ledelseskæden og på tværs.

Ledelsesgrundlaget skal:

• Være baseret på et robust praktisk og teoretisk fundament, der kan rumme dilemmaerne i ledelse.
• Være forpligtende gennem systematisk feedback og opfølgning.
• Inddrage inputs fra kunder, medarbejdere og andre nøgleinteressenter.
• Være integreret til jeres HR- og ledelsessystem, så det skaber en rød tråd i organisationen.

Sparring: Få hjælp til at skabe fremdrift

Jeg er en erfaren sparringspartner, der hjælper dig, hvor du er. Min tilgang er nysgerrig, direkte og konkret. 

Ledere står ofte alene med vanskelige beslutninger og dilemmaer. Det er risikofyldt for dem selv og organisationen.

Sparringen skaber handling og refleksion, og vi:

1) Arbejder med ét eller flere temaer koblet til dine mål.
2) Afklarer specifikke handlemuligheder, vi følger op på.

Sparring kan blive kombineret med en personlighedstest eller en 360-graders feedback, f.eks. lederens versatilitets-indeks (LVI).