21 16 84 96 mail@janheiberg.dk

Fri os fra forsimplet ledelse

af | maj 3, 2021 | Blogindlæg

Artiklen er en revideret version af en artikel til magasinet HR-chefen, udgivet i december 2020.

Det er tid til at gøre op med de mange fikse ideer om ledelse, der byder sig til over for ledere. De giver et unuanceret billede af ledelsesopgaven og er i sidste ende skadelige for vores organisationer.

Ledere bombarderes med redskaber, litteratur og anbefalinger til god ledelse. Meget af det er af så tvivlsom kvalitet, at det i stedet for at skabe indsigt medvirker til at forsimple hele vores forståelse af ledelse.

Det er kritisk, fordi evnen til at lede og organisere er en essentiel kompetence i en tid med store udfordringer. Forsimplingen af ledelse svækker vores evne til at bygge robuste organisationer og nedbringe mængden af organisatoriske sammenbrud.

To problematiske trends

Jeg oplever en træthed hos mange ledere over dårligt funderede budskaber om ledelse. Der er behov for, at vi påbegynder et dybere opgør med forsimplingen af ledelse for at styrke vores organisationer.

To problematiske trends i tiden er med til at udhule indsigten i organisation og ledelse. Det handler om, at ledelse er blevet en ideologi og en lukrativ industri.

De to trends fremmer lette opskrifter på ledelse, der kan vække genklang hos os som ledere, fordi der i en travl hverdag er efterspørgsel på hurtige løsninger.

DET ER IKKE FORKERT, AT LEDELSE I ORGANISATIONER ER VIGTIGT. PROBLEMET ER, AT DET OFTE IKKE ER KLART, HVAD DER BLIVER FORSTÅET VED LEDELSE

Ledelse er blevet en ideologi

Ledelse er blevet en ideologi, der ofte bliver opfattet som vejen til at løse allehånde organisatoriske og samfundsmæssige problemer.

Vi kan bare se på Ledelseskommissionen, som der er store forhåbninger til. Den skal ”understøtte bedre ledelse i hele den offentlige sektor”. Den efterfulgte Produktivitetskommissionen, der også havde fokus på ledelse og blandt andet anbefalede at ”øge tydelig ledelse”.

Det er vanskeligt at finde anbefalinger i rapporter fra kommissioner, konsulenthuse og interesseorganisationer, hvor ledelse ikke indgår. Det er dog ofte en tom term, hvor indholdet ikke bliver nærmere specificeret.

Ledelse som ideologi består i, at begrebet bliver en container for diverse forhåbninger. Det var meget betegnende herfor, da en kendt dansk leder uden ironisk distance skrev, at: “God ledelse er den universelle dirk til lykke, rigdom og berømmelse”. Sætningen udtrykker den overfladiske tilgang, som vinder frem med ledelse som ideologi. Og som fylder sociale medier, samtaler og indbakker med floskler.

Det er ikke forkert, at ledelse i organisationer er vigtigt. Problemet er, at det ofte ikke er klart, hvad der bliver forstået ved ledelse. Ledelse som ideologi udbreder en forståelse af ledelse uden større dybde og organisatorisk indsigt.

Ledelse er blevet en gigantindustri

Ledelse som ideologi bliver fremmet af, at det er blevet en industri at rådgive om ledelse. Det er måske ikke i sig selv et problem, men desværre er de mange penge ikke altid med til at kvalificere indsigten i organisation og ledelse.

Ledelsesindustrien udbreder lette opskrifter på ledelse. Antagelsen er, at vi blot skal formå at implementere opskriften korrekt for at løse komplicerede, organisatoriske udfordringer. Det er ikke overraskende, at det ofte ikke fører til det ønskede resultat. Derimod slår meget implementering fejl og producerer nye udfordringer for organisationen, fordi den var baseret på forsimplede antagelser.

Ledelsesindustrien er domineret af en række såkaldte ”guruer” inden for ledelse. Forleden udkom eksempelvis The Guru Book, der samler gode råd og refleksioner fra en mængde af disse guruer. Nogle af guruerne har selv haft succes som ledere, og det giver opmærksomhed. Det giver imidlertid ikke nødvendigvis en dybere indsigt i organisation og ledelse.

Ledelsesindustrien er for god til at producere sloganagtige budskaber og for dårlig til at producere velfunderet indsigt om organisation og ledelse.

Hvorfor ser vi disse trends?

De to trends bærer en række dårlige træk med sig ind i ledelsesbegrebet. De bidrager med:

  • En ukritisk tilgang, hvor den overfladiske opskrift på succes tager opmærksomheden frem for en nysgerrig, undersøgende tilgang til organisation og ledelse, vi kan blive dygtigere til at organisere af.

  • En ahistorisk og ikke-kontekstualiserende tilgang, hvor den særlige præstation er i fokus frem for en nærmere forståelse af den organisatoriske kontekst, vi agerer i som ledere.

  • En ledercentrisk tilgang, hvor den enkelte leder frem for organisationen kommer i centrum.

Det bidrager til at udhule forståelsen af organisation og ledelse frem for at styrke den.

DET ER SKADELIGT FOR OS ALLE SAMMEN, NÅR DEN ORGANISATORISKE VIRKELIGHED BLIVER FORSIMPLET. DET KOSTER IKKE BARE TID AT FINDE RUNDT I DE FIKSE IDEER. DET KAN OGSÅ SKABE ET INDTRYK AF, AT DET ER LET AT ORGANISERE

De to trends er i fremgang, fordi der er efterspørgsel på løsninger. Virkeligheden bliver hyppigt beskrevet som tiltagende kompleks, og vi har som ledere og organisationer behov for vejledning til at håndtere den. Det er en drivende faktor for ledelse som ideologi og industri. Jo vanskeligere det er at organisere opgaven, jo mere efterspørgsel på ledelse og jo flere simple opskrifter.

Hvorfor er det farligt?

Det er skadeligt for os alle sammen, når den organisatoriske virkelighed bliver forsimplet. Det koster ikke bare tid at finde rundt i de fikse ideer. Det kan også skabe et indtryk af, at det er let at organisere. Og når det alligevel går galt, så bliver det tilskrevet uduelige ledere og ikke, at organiseringen af opgaven var vanskelig. Det forleder ledere og omgivelser til at tro, at deres udfordringer let kan klares, hvis de tog sig sammen, var dygtigere og så videre.

Når ledere oplever handlingslammelse, forvirring og personligt pres, så er forsimpling én af grundene til det. Det er derfor skadeligt for den enkelte leder. Det er også skadeligt for organisationerne, fordi ideer om ledelse bidrager til at legitimere organisatoriske handlinger.

Forsimplet ledelse kan ødelægge organisationer, fordi det hæmmer kritisk stillingtagen. Det fremmer organisatoriske tiltag, der ikke er ordentligt gennemtænkt og tager udgangspunkt i overfladiske forståelser af ledelse.

Vi skal skabe et ugæstfrit klima for forsimpling

Vi skal begynde et opgør med forsimpling af organisation og ledelse for at styrke evnen til at organisere. Vi har set nok af organisatoriske skandaler og kriser. Modsvaret er, at vi forliger os med den kompleksitet, vi oplever frem for at tro på de lette løsninger. Svaret på stigende kompleksitet er ikke at forsimple, men at forsøge at mestre kompleksiteten.

Vi skal skabe et ugæstfrit klima for forsimpling ved at fremme tre ”dyder” i ledelse.

  • Kritisk sans og selvkritik i ledelse: Vi skal fremme den kritiske sans over for fikse ideer og ubegrundede selvfølgeligheder i ledelse. Selvkritik kan bidrage til større refleksion og fokus på at lytte til kritik.

  • Kontekstualisering og historisering af ledelse: Vi skal uddybe forståelsen af organisation og ledelse ved at betragte organisationer i kontekst. Det kan fungere som en modvægt til at se ledelse som udtryk for enkeltstående, sublime præstationer ude af kontekst.

  • Helhedsorientering i ledelse: Vi skal insistere på at se organisationer som helheder. Det kan virke som en modvægt til en ledercentrisk og forsimplende forståelse af organisationer.

Vi kan starte med at spørge, hvordan vi fremmer de dyder hos os selv og vores nærmeste. Belønningen kan meget vel være, at vi øger evnen til at organisere, og det vil komme os alle til gavn.