21 16 84 96 mail@janheiberg.dk

Workshop

 

Jeg holder workshops og forløb af forskellig varighed. Fra 2 timers workshop til forløb på flere år. Om fx styrket ledelsesadfærd, strategi, faglig kvalitet, til implementering, borgerdialog og nye kunder.

Jeg laver et design, der sikrer, vi kommer i dybden med jeres udfordringer, skaber resultater og sikrer forankring.

Se eksempler på, hvad kunderne siger.

“Jan har bidraget med at rådgive vores ledergruppe om paradoksledelse og effektiv tværgående ledelse.

Jan gennemførte en proces med et inspirerende og givtigt oplæg, der samlede op på tilgange og metoder til at bedrive tværgående ledelse.

Det var meget tæt relateret til ledernes og ledelsesgruppens daglige praksis i forvaltningen og gav  inspiration til og afsæt for konkrete aftaler i forhold til at arbejde videre med tværgående ledelse.

Vi var meget glade for den måde Jan formår at kombinere sin store teoretiske viden med tydelig forståelse for den mangefacetterede hverdag som lederne befinder sig i.

Jan har desuden til stor tilfredshed holdt oplæg og faciliteret proces for vores interne konsulenter om at skabe fremdrift i de mange processer, de er involveret i.

Konsulenterne fik værktøjer til at skabe mening og arbejde med implementering og fremdrift i en kompleks, matrix-agtig organisation.”

– Birgitte Gade Koefoed, lokalområdechef, Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

”Forløbet har været supergodt.

Det har været virkelig godt tilrettelagt, der har været en god ro med tid til at tænke sig om og tage den nye viden ind.

Herudover har der været en fin afveksling mellem de faglige oplæg, drøftelser i plenum, i netværk og i mindre grupper/to og to, en kompetent styring fra Jans side, og så har det bare fungeret godt over zoom.”

– Kontorchef Kirsa Reinholt, Udlændinge- og Integrationsministeriet