21 16 84 96 mail@janheiberg.dk

Ledere er ikke superhelte

af | jun 30, 2021 | Ledelse

Artikel er et uddrag af en længere artikel bragt i offentlig ledelse den 7. juni 2021. Du kan læse den oprindelige artikel her.

“Du er under et pres, fordi du skal performe hver dag”. Sådan siger en leder i en ny undersøgelse af lederes psykiske arbejdsmiljø, som understreger det krydspres, ledere befinder sig i – og giver bud på løsninger til at tackle det. 

Krydspres definerer ledernes psykiske arbejdsmiljø

Ét ord sammenfatter ledernes oplevelse af, hvad der definerer deres psykiske arbejdsmiljø: krydspres. Krydspresset kan blive en spændetrøje for ledere, der føler sig fastlåst uden gode handleveje. Samtidig er det udviklende og motiverende for ledere at navigere i selvsamme krydspres.

Det slår en ny undersøgelse af lederes psykiske arbejdsmiljø fast. Undersøgelsen er blevet til i regi af BFA Velfærd og Offentlig administration og BFA Finans og heri konstaterer deltagerne også, at relationen til nærmeste leder og ledelsesgruppen er noget af det mest betydningsfulde for deres trivsel i hverdagen. Og for deres evne til at lykkes med ledelsesopgaven.

Hvordan bruger du krydspresset konstruktivt?

Undersøgelsen viser, at det krydspres, ledere ofte oplever at stå alene i, potentielt kan skade dem selv og resten af organisationen. Lederne oplever, at krydspresset på én gang kan udfordre og virke motiverende. Eksempelvis lægger forandringer ofte et stort psykisk pres på lederne, men det kan samtidig øge deres indflydelse på opgaven, hvilket er vigtigt for dem. Spørgsmålet er så, hvad der er hjælpsomt for at vende presset konstruktivt for lederne.

Her peger de selv på følgende fire temaer:

1) Indflydelse og autonomi
2) Psykologisk tryghed og tillid
3) Behov for restitution og refleksion
4) Organisatorisk, faglig og kollegial støtte.

Overordnet set er der behov for et særligt fokus på lederes psykiske arbejdsmiljø for at vende krydspresset konstruktivt. For ledere er ikke superhelte, som kan modstå ethvert pres – bare fordi de er ledere.

Vil du vide mere om undersøgelsen – eller om arbejdet med lederes psykiske arbejdsmiljø?

Så ræk endelig ud til mig på mobil: 2116 9486 eller mail: mail@janheiberg.dk