21 16 84 96 mail@janheiberg.dk

Styrk din trivsel og resultater – og få hjælp til det af din nærmeste leder

af | aug 24, 2022 | Ledelse

Du skal som leder passe på dig selv og sørge for at få hjælp til det. Det er ikke kun vigtigt for din trivsel, men også for dine resultater.
Hvis du har god trivsel, passer du samtidig bedre på dine kollegaer, din opgave og forretningen. Alligevel er der ofte ikke fokus på lederes trivsel.

Din nærmeste leder har en vigtig rolle i at understøtte din trivsel og resultater. Du skal bidrage ved at efterspørge løbende forventningsafstemning om din ledelsesopgave. Tag fuldt ansvar for, at jeres samarbejde fungerer godt og forvent, at din nærmeste leder gør det samme.

Ledelse foregår i et krydspres mellem ambitiøse mål, mange dagsordener og begrænsede resurser. Det er din opgave at skabe resultater i krydspresset. Her kan du læse om, hvad der skal til for at trives i krydspresset.

Hvad er din rolle som leder af dig selv?

Hvad er den vigtigste faktor for din trivsel? Det er dig selv. Du skal tage ansvar for din egen trivsel. Samtidig har din arbejdsplads og ledelse fuldt ansvar for at understøtte din trivsel.

Det er ikke god ledelse at ville klare sig selv. Tværtimod. Din ledelsesopgave vinder ved, at du inddrager andre. Du skal efterspørge konkret støtte – i form af sparring og hjælp – og du skal tilbyde din hjælp til andre.

Ledere i trivsel er bedre ledere. Ledere med høj trivsel oplever at være bedre i stand til at arbejde med medarbejdernes trivsel. De oplever også større indflydelse og beslutningskompetence.

Der er en række fokuspunkter, der er vigtige for at tage vare på din egen trivsel:

   • At sørge for løbende at afstemme forventninger om dine mål og din opgave, især med din nærmeste leder.

   • At tage ansvar for din trivsel og bidrage til rimelige rammer for dit arbejdsliv. Ingen vinder ved, at du fx konstant står til rådighed for opgaver.

   • At forstå, hvad der er vigtigt for dig for at trives og lykkes med din ledelsesopgave. Og at bidrage til at forstærke det.

   • At være i stand til at spørge om hjælp, så du kan få støtte og sparring fra nærmeste leder, kollegaer og ’en god ven’ i eller uden for organisationen.

Din trivsel er vigtig for at passe på din opgave – og dig selv

Du skal starte med at skærpe dit fokus på din ledelsesopgave. Du kan tale med en kollega eller god relation, om de mål du skal lykkes med i den kommende tid, fx de kommende tre-fire måneder. Det er vigtigt for at forstå din trivsel indenfor rammerne af din ledelsesopgave.

For at trives godt i krydspres skal du identificere, hvad der er kritiske temaer for, at du lykkes godt med din ledelsesopgave og trives imens. Du skal holde fast i og forstærke det, du lykkes godt med allerede. Og du skal mindske de negative effekter af og helst løfte det, du ikke lykkes så godt med.

Start med det, du lykkes godt med. Sørg for at forstå konkret, hvad det er, der fungerer godt for din trivsel. Bliv derefter konkret på, hvad du vil aftale med dig selv for at styrke din trivsel. Det kunne fx være at prioritere dine arbejdsopgaver og styrke afklaring omkring dit handlerum med din nærmeste leder.

Fire områder er særligt vigtige for at lykkes godt som leder

Fire områder er væsentlige for at lykkes godt og trives godt i hverdagens krydspres.

   1. Støtte og sparring til lederen er afgørende
    Støtten kan være hjælpsom i forskellige former og fra både interne og eksterne samt formelle og uformelle relationer, fx gennem personlig sparring med en ekstern coach, som kan støtte dig i at navigere i en kompliceret opgave. Den formelle støtte er central i relation til nærmeste leder og ind i egen ledelsesgruppe. Relationen til nærmeste leder er den vigtigste. Du er afhængig af at blive autoriseret herfra. Sørg for at bidrage til et rum, hvor der er fokus på at tale om ledelse.

   2. Et højt niveau af tryghed og tillid
    Kvaliteten af dine relationer som leder hænger tæt sammen med den tillid og den tryghed, du oplever og selv indgår i at skabe. Godt samarbejde, god kommunikation og gode relationer er blandt de vigtigste faktorer for god trivsel som leder. Den professionelle og faglige relation er det væsentligste i samarbejdsrummet, men her skal også være menneskeligt at være, så “man tør tage sin person med på arbejde”, som en leder udtrykker det. Kulturen skal altså fokusere på kerneopgaven og fagligheden og skal samtidig give mulighed for at tale om sin trivsel.

   3. Indflydelse og autonomi
    Ledere er motiveret af at have indflydelse og af at lykkes i de forventninger, der bliver stillet til dem. De har ofte en gejst for at gøre en forskel, bl.a. at egne ideer og projekter er med til at styrke opgaveløsningen. Det er væsentligt at have et ledelsesrum med plads til at handle og mulighed for at bringe sig selv i spil som leder. Derfor er indflydelse og autonomi væsentlige elementer i at trives i krydspres. Ledere giver udtryk for, at et uafklaret ledelsesrum kan påvirke deres trivsel negativt: “Hvad ligger hos mig, hvad skal jeg, og hvad skal jeg ikke beskæftige mig med, der skal være helt klare linjer”, siger en leder. Det er dog ikke realistisk at forvente et fuldstændig afklaret ledelsesrum i en kontekst af uforudsigelighed og forandringer. Men det kan fremme lederens trivsel og resultater løbende at afstemme ledelsesrummet med nærmeste leder.

   4. Behov for restitution og refleksion
    Lederes arbejde opleves som grænseløst i tid og rum: “Folk ringer i ferier, weekender og om aftenen. Det går ikke, der skal slås tilbage uden at virke klynkende. Vi har brug for at lade op for at være de bedste udgaver af os selv”. Ledere er også udfordret af selv at have vanskeligt ved at sætte grænser for deres egen arbejdstid og -indsats. Grænseløsheden hænger sammen med egen evne til selv at sætte grænser og afstemme forventninger, især med nærmeste leder, i forhold til opgaverne. Men også evnen hos omgivelserne, fx nærmeste leder, lederkollegaer og medarbejdere, til at bidrage til prioritering og rammesætning af forventninger. Omvendt peger nogle ledere på en praksis, hvor de selv bliver kulturbærere for en arbejdsplads med plads til restitution. De undlader fx at sende ikke-hastende mails uden for arbejdstiden for ikke at skabe forventninger til andre – og dem selv – om at holde øje med indbakken konstant. Der er ofte heller ikke tydelige grænser for kvalitet og kvantitet af lederens opgave. Ud over et konstant præstationspres er der også principielt et konstant potentiale for at udvikle på opgaven, og lederne vil gerne gøre det så godt som muligt.

Skab fokus på det, der er vigtigt for dig

Tag din trivsel alvorligt. Det kan du gøre ved at starte med at klargøre, hvad du skal lykkes med som leder i den kommende tid. Giv dig tid og rum til at overveje:

   • Hvilke mål skal du lykkes med den kommende tid som leder?

   • Hvad er vigtigt for dig for at styrke din ledelsesopgave og samtidig passe godt på dig selv?

Det er en god ide at få en god ven til at interviewe dig med udgangspunkt i de spørgsmål.

Det vigtigste du kan gøre for at styrke din trivsel, er at opnå indsigt i, hvad du lykkes godt med og hvorfor. Det er enklere at fastholde og forstærke det, der allerede fungerer godt end at rette op på problemer. Det er samtidig vigtigt at forstå, hvad du skal blive bedre til at gøre for at styrke din trivsel. Det kan fx være at prioritere dine opgaver, så du bruger din tid og energi rigtigt. Eller at blive bedre til at sætte grænser for din tjek af arbejdsmail.

Prøv at indgå en enkel aftale med dig selv om at øge opmærksomheden på et for dig vigtigt tema for at lykkes godt og trives godt. Vælg et vigtigt tema ud for din trivsel, hvor du allerede lykkes godt. Bliv konkret på, hvad der skal til for at fastholde og forstærke det tema i din dagligdag. Planlæg en enkel handling, fx at du hver morgen skaber overblik over de to vigtigste opgaver for den dag. Og følg så op på, om du gør det, og hvad virkningen er af det. Fortæl om det og sørg for at få hjælp til at lykkes med det.

Din nærmeste leder er vigtig for din trivsel

Den vigtigste relation for dig som leder er typisk din nærmeste leder.

Din nærmeste leder har en vigtig rolle i at understøtte din trivsel og resultater. Du skal bidrage ved at efterspørge løbende forventningsafstemning om din ledelsesopgave. Tag fuldt ansvar for, at jeres samarbejde fungerer godt og forvent, at din nærmeste leder gør det samme.

Sørg for at prioritere, hvad der er de vigtigste punkter at vende med din nærmeste leder for din trivsel og resultater. Overvej, hvad du forventer at få ud af dialogerne. Din nærmeste leder har en række vigtige opgaver, så det er hjælpsomt at bidrage til at skabe klarhed og fokus på jeres dialoger.

Hvis du er leder af ledere stiller det nogle særlige krav til dig. Du skal være en god sparringspartner, der bidrager til en løbende forventningsafstemning omkring opgaven. Du skal bidrage til at skabe et ikke bare effektivt, men også et trygt og tillidsfuldt rum, hvor der er plads til at vende udfordringer.

Vil du vide mere om, hvordan du styrker trivslen?
Denne artikel er den første i en serie af tre artikler, der præsenterer tre forskellige værktøjer til at styrke trivslen.

Læs artikel nr. 2 i serien: Styrk samarbejde og resultater i ledelsesgruppen 

Læs artikel nr. 3 i serien: Brug ledertrivsel strategisk til at løfte forretningen